caisisi9856

路猫 roadcat:

【原创】金豆·时间

时间:干涸的大地上插满了一望无际的塑料吸管,吸管里的气候是连绵小雨。热气候如激情般蒸发着一切水分,吸管内的液体气化了,它们仙云飘飘,过程犹如成仙般简易。它给一切缓慢的过程,注射了针催化剂。它给一切慢动作的屁股,狠狠的一脚。它是谁?摸摸地上的影子吧。

                                              (图案及其文章由作者原创)

舒挽歌:

新年新企划!技术宅社区的#GN战#企划,做的参战人设~最后的是召唤兽人设。画的超开心~而且还蛮用心的。之后继续画!挑战下自己